36. ročník - 4.1.2020 - 1193 pochodníků

36. ročník - 4.1.2020 - 1193 pochodníků

Od startu v Hrejkovické hospodě jdeme dolů z kopce, na návsi zahneme doleva a kolem potoka zamíříme přes Dražka na Velkou, projdeme vesnicí a za návsí zahneme doleva směrem na Sv. Ján. Napojíme se na zelenou turistickou značku, obejdeme kostel a projdeme 1. kontrolou. Pokračujeme směrem na Hamr, připojíme se na silnici a po ní zamíříme na Osek. V Oseku na rozcestí přejdeme ze zelené na modrou turistickou značku a pokračujeme směr Sovovský rybník (2. kontrola) dále na Drahužel, kde se nachází hlavní kontrola. Pokračujeme po modré turistické na Hajdu, kde přejdeme na žlutou turistickou značku a pokračujeme směrem na rozcestí Pod Zvíkovcem a rozcestí Šibeniční vrch (3. kontrola). Zamíříme směrem do Zbelítova, projdeme jej a kolem rybníku Zlatina pokračujeme směr Boukal, kde se odpojíme ze žluté turistické značky a pokračujeme po naučné stezce na Budák (4. kontrola). Pokračujeme dále na Níkovice, na rozcestí ve vsi zahneme doleva a po silnici se vracíme zpět do Hrejkovic.

 

Mapu s popisem trasy najdete zde a tradiční zvadlo zde.