Historie - Minulé ročníky

Podle rychlosti získávání a zpracování získaných materiálů se zde budou postupně objevovat mapy tras, zvadla, popisy tras, zajimavé fotky z minulosti.