25. ročník - 662 pochodníků

25. ročník - 662 pochodníků

 Od startu v Hrejkovické hospodě jdeme dolů z kopce na konec vsi k bytovce, kde se dáme doleva. Po cca. 50 m odbočíme vpravo a po louce okolo jezera dojdeme k lesu. Po lesní cestě dojdeme do Sobědraže. Cestou projdeme 1. kontrolou. V Sobědraži u kapličky přejdeme silnici, po pravé straně nádrže projdeme vsí a pokračujeme po polní cestě ke Korové boudě. Zde nás čeká 2. kontrola. U Korové boudy se dáme doleva a jdeme rovně po cestě až na okraj Jickovic. Zde se dáme doprava a po silnici pokračujeme k osadě Varta. Za Vartou odbočíme vpravo a po staré cestě sejdeme k řece, kde je hlavní kontrola. Hlavní kontrolu opustíme po silnici Dr. A. Kazimoura. Před koncem lesa odbočíme doprava na červenou turistickou značku, po které jdeme až k Sobědražskému potoku. Zde červenou značku opustíme a dáme se doleva. Podél potoka dojdeme do Jickovic, cestou projdeme 4. kontrolu. V Jickovicích vyjdeme na hlavní silnici a dáme se vpravo, projdeme vsí a jdeme až na horizont, kde odbočíme vlevo. Po cestě dojdeme k hájovně Olšičky, kde je umístěna poslední kontrola. Přejdeme silnici a po lesní a později polní cestě dojdeme až do Hrejkovic.

    Trasa je značena červenými fáborky, malá část za hlavní kontrolou se shoduje s červenou turistickou značkou. Zdrávi došli!