26. ročník - 635 pochodníků

26. ročník - 635 pochodníků

Z Hrejkovic se vydáme přes objekt JZD okolo váhy k bažantnici a pokračujeme po cestě směrem na Chlumek. Projdeme osadou Chlumek k lesu směrem k rybníku Suchá, přejdeme hráz (1. kontrola) a dáme se po cestě vpravo.Po cestě přes louku dojdeme do Zbelítova. Okrajem vsi zamíříme k hospodě, kde se dáme doleva. Za vsí přejdeme silnici č. 19 a kolem rybníka Zlatina dojdeme k samotě Boukal. Tato část trasy je značena červenými fáborky. U Boukala se napojíme na červenou turistickou značku, která nás dovede kolem hájovny Spálená ke 2. kontrole (za silnicí Milevsko – Dmýštice). Odtud pokračujeme po červené turistické značce pod Jenšovicemi kolem památné hrušky až do Něžovic. Kousek za Něžovicemi opustíme červenou turistickou značku a po vlastním značení zamíříme na Klisín (hlavní kontrola).Občerstveni pokračujeme dále do Klisína, projdeme náves rovně a hned za vsí před úvozovou cestou se dáme mírně vlevo. Po louce dojdeme do Klisince. Na silnici odbočíme vlevo a u kravína se stočíme vpravo k lesu. Cesta nás dovede kolem 4. kontroly k samotě Budař, kde se dáme vlevo k Pekárkovu mlýnu. Tato část trasy vede soukromou oborou, buďte proto ohleduplní a psy mějte na vodítkách. Od Pekárkova mlýna se dáme k zástávce u Pechovy Lhoty, cestou mineme poslední kontrolu. Pokračujeme směrem k Hrejkovicům, po hrázi Hrejkovickému rybníku do cíle v Hrejkovické hospodě.

 

Zvadlo k dispozici zde. Mapa a popis trasy zde.