29. ročník - 662 pochodníků

29. ročník - 662 pochodníků

Vydáme se kolem Vinohrad směrem na severovýchod do Planin, projdeme cestou po okraji lesa a postupně se stáčíme doprava k silnici č.19. V místě autobusové zastávky „Chlumek“, opatrně přejdeme silnici a zamíříme po příjezdové cestě
na Chlumek. Kousek před návsí odbočíme doleva a po cestičce mezi domy zamíříme směrem k lesu. Protáhneme se úzkou stezkou a projdeme na lesní cestu, kde odbočíme  doprava. Po této cestě (kontrola) dojdeme na křižovatku se silnicí
č. 121. Silnici opatrně přejdeme, projdeme remízkem, zahneme doleva směrem
k Oseckému potoku, přejdeme jej a odbočíme doprava. Po cestě stoupáme směrem k lesu V Trnkách. Za vrcholem odbočíme vlevo a připojíme se na zelenou turistickou značku. Po zelené dojdeme podél silnice až na rozcestí Pod Zvíkovcem, kde odbočíme vpravo a připojíme se na žlutou turistickou značku, po které dojdeme na Hajdu (kontrola). Na Hajdě odbočíme vpravo a po modré turistické značce zamíříme na Drahužel. Projdeme rozcestím a stále po modré pokračujeme lesem
po cestě okolo Sobovského rybníka. Vyjdeme z lesa a kolem rybníčků (hlavní kontrola) zamíříme směrem na Osek. Projdeme a směrem vlevo se připojíme
na zelenou turistickou značku. Po cestě zamíříme k samotě Hamr, poté přejdeme Hrejkovický potok a lesní cestou vystoupáme na Svatý Ján, mineme kostel sv. Jana Křtitele. Projdeme rovně a za osadou podél Maruščina lesa dojdeme ke křižovatce (kontrola), kde odbočíme vpravo. Po lesní cestě pokračujeme na křižovatku se silnicí č. 121, opatrně přejdeme a pokračujeme směrem přes Sobědražský prales
na rozcestí U Chaloupek (kontrola). Projdeme rozcestím rovně, vyjdeme z lesa a pokračujeme  kolem Jezera zpět do Hrejkovic.