Popis trasy

Popis trasy

Hrejkovice – Velká – Osek – Drahužel – podél obory – Tyrolský dům – Květov – U Křížku – Vlasák – Chaloupky – Hrejkovice.

    Z Hrejkovic se vydáme po vlastním značení okolo potoka přes Dražka k Velké. Před Velkou odbočíme vlevo a přes louku okolo bytovky dojdeme k hlavní silnici. Tu překonáme a napojíme se na silnici vedoucí do Oseka. Asi kilometr od Velké najdeme po levé straně v lesíku pod Hůrkami 1. kontrolu. Pokračujeme dál do Oseka , zde se dáme doleva a před hospodou se napojíme na modrou turistickou značku, která nás vyvede na vozovou cestu za vsí a dovede nás přes pastviny k oplocení Květovské obory. Jdeme až k rybníku Sobovák, kde se nachází 2. kontrola. Pokračujeme dál po modré na křižovatku Drahužel, kde odbočíme doprava na červenou turistickou značku. Ta nás dovede podél oplocení obory k hlavní kontrole. Od hlavní kontroly pokračujeme dál po červené turistické značce na křižovatku se silnicí Květov – Branice. Zde opustíme červenou turistickou značku a dáme se doprava. Projdeme z kopce po silnici oborou až do Květova. Pozor, v tomto úseku je nutné mít psy na vodítku.Květov projdeme po hlavní silnici směrem na Kučeř až k hajnici U Křížku, kde se nachází 4. kontrola. Za hajnicí opustíme asfaltovou silnici a dáme se doprava po lesní cestě, která nás dovede k hajnici Vlasák. Překonáme hlavní silnici a pokračujeme po lesní cestě po vlastním značení ke křižovatce U Chaloupek. Zde dostaneme razítko z poslední kontroly na trase a jdeme dál po rovné cestě lesem a pak kolem Jezera do Hrejkovic.

Po celé trase Hrejkovické dvacítky sledujte vlastní značení (červené fábory)!