Popis trasy

Popis trasy

    Od startu pochodu v místním pohostinství sejdeme po silnici přes Hrejkovický potok až na konec obce, kde začíná vlastní značení a kde za bytovou výstavbou odbočíme vlevo. Mineme fotbalové hřiště, za kterým sejdeme nazpět k Hrejkovickému potoku, podle kterého půjdeme po jeho pravé straně až před obec Velká. Zde se dostaneme na polní cestu vedoucí do vesnice.Asi po 300 metrech v mírné zatáčce opustíme cestu a pořád po vlastním značení se dáme vpravo k blízkému lesu. Neustále po vlastním značení se dostaneme k rybníčku, od kterého půjdeme podél lesa pod vrchem Chlum. Přejdeme silnici a podél lesa pokračujeme. Mineme vesnici s kostelíkem sv. Jan. Zde se napojíme na zelenou značku, z které na první křižovatce sejdeme vlevo až k hájence u Křížku. Zde se dáme po silnici Květov – Kučeř vlevo a asi po 100 metrech vpravo na lesní cestu, po které budeme scházet na křižovatku u Borové boudy a kde se dostaneme na žlutou značku.Napojíme se na ni a přijdeme do obce Vůsí. Zde značku opustíme a po vlastním značení půjdeme po silnici vpravo až k Orlické přehradě a Červenskému kostelíku.U kostelíku se napojíme na červenou značku a nejprve podél břehu a potom lesem nad přehradou se dostaneme k lesní asfaltové silnici, která přetíná červené značení. My půjdeme vpravo po lesní cestě a vlastním značení až na křižovatku se žlutou značkou, kde už jsme jednou byli a kde jsme odbočovali do Vůsí.Nyní odbočíme vlevo a po žluté značce dorazíme do Kučeře k pohostinství. Z Kučeře půjdeme Svatojáneckou ulicí po zelené značce k nejbližšímu lesu a v lese na první křižovatce, na které už jsme také jednou byli, odbočíme vlevo.Po vlastním značení se půjde pořád rovně, u hájenky přejdeme přes silnici a neustále po lesní cestě pokračujeme k cíli. Až dojdeme k seníku Křižatky, zbývá ke konci lesa 1 km a do cíle, který je vidět z okraje lesa, další kilometr. Cíl je opět v pohostinství!