30. ročník - 1130 pochodníků

30. ročník - 1130 pochodníků

Od startu v Hrejkovické hospodě jdeme dolů z kopce na konec vsi k bytovce, kde se dáme doleva. Z polní cesty vzápětí uhneme vpravo a po louce okolo Jezera dojdeme k lesu. Po lesní cestě projdeme 1. kontrolou a pokračujeme do Sobědraže. V Sobědraži u kapličky přejdeme silnici, po pravé straně nádrže projdeme vsí a pokračujeme po polní cestě ke Korové boudě. Zde nás čeká 2. kontrola. U Korové boudy se dáme doleva a jdeme rovně po cestě až na okraj Jickovic. Zde se dáme doprava a po silnici pokračujeme k osadě Varta. Za Vartou odbočíme vpravo a po staré cestě sejdeme dolů k řece, kde se nachází hlavní kontrola. Hlavní kontrolu opustíme po silnici Dr. A. Kazimoura, po které stoupáme zpět směrem nahoru. Před koncem lesa odbočíme doprava na červenou turistickou značku a po ní pokračujeme dále až na hranici lesa. Zde červenou značku opustíme a dáme se přes louku rovně směrem na polní cestu. Napojíme se na polní cestu směrem vlevo a pokračujeme na Jickovice. V Jickovicích vyjdeme na hlavní silnici a dáme se vpravo, projdeme vsí a jdeme až na horizont na rozcestí k samotě Požáry, kde odbočíme vlevo. Po cestě dojdeme k hájovně Olšičky, kde je umístěna 3. kontrola. Přejdeme silnici a po lesní cestě dojdeme na rozcestí k Chaloupkám, kde se nachází poslední kontrola, po té pokračujeme do Hrejkovice do cíle.