Popis trasy

Popis trasy

    Od hostince přes Dražka dojdeš až k Velké. Cca 300 m před obcí (před malým můstkem) odboč okolo ohradníku vpravo a rozježděnou cestou dojdi až na T-křižovatku mezi domy. Odboč cestou vpravo a po necelém kilometru, hned po přejití potoka, pokračuj rovně mezi lesy. Na kopci 1. kontrola. Pokračuj po druhé straně louky a na jejím horním konci lesní cestou až k Olšičkám – 2. kontrola. Pokračuj cestou až do Jickovic, po silnici projdi celou obec až k Vartě. 300 m před označením obce (u chatek a křížku) odboč cestou vpravo, v obci se napoj na červenou turistickou značku a po ní jdi půl kilometru, až vyjdeš z lesíku.Opusť červenou a po vlastním značení pokračuj rovně po louce (hrubě kopíruj okraj lesa, který budeš mít po levé ruce) až ke kontrole, která je kus za horizontem. Dál podle pokynů na kontrole pokračuj podél lesa, až po cca 2,5 km narazíš na cestu (ještě kus za dřevěným seníkem), která vede od Jickovic. Poté pokračuj vlevo a dojdeš ke kontrole u kolny na křižovatce k Husárně. Po cestě dojdeš do Sobědraže, po silnici přejdeš můstek a okolo kapličky cestou dojdeš až ke kontrole. Podle pokynů na kontrole se dostaneš do cíle v Hrejkovicích.